Advertise Here
Advertise Here
Advertise Here

Pojok

  • + Walinagari wajib mengerti tata pemerintahan
    - Kok indak mangarati, rancak jadi walimurid se…

    + Bekerjalah sesuai tugas dan fungsi
    - Lai jaleh dek pak wali tu ha, karajo awak se lah nan dikakok…