Advertise Here
Advertise Here
Advertise Here

Pojok

  • + Gubernur Riau bacaruik pungkang
    - Raso tagak di balai kami pak gubernur
    + Band Bimz ingin langit biru di Riau
    - Ijau buliah langik tu, gubernur se pacaruik